A „Tettrekész" Fiatalok Alapítványa
TÁMOP-5.5.2-11/2-2012-0087 „”A hátrány leküzdésére" - az önkétesség elterjesztése a Mezőhegyesi Önkéntes Ponttal LHH-s térségben"

Önkéntes programunk

A „Tettrekész” Fiatalok Alapítványa TÁMOP-5.5.2-11/2-2012-0087 „”A hátrány leküzdésére” – az önkéntesség elterjesztése a Mezőhegyesi Önkéntes Ponttal LHH-s térségben” elnevezésű programján belül 2014. április 1-től Önkéntes Pontot nyitott Mezőhegyesen a József Attila ÁMK könyvtárában (5820 Mezőhegyes, Béke Park 1.).

A program célja, a felnőtt lakosság önkéntességre való hajlandóságának növelése, az önkéntes tevékenység általános társadalmi megbecsültségének emelése és ezzel együtt az önkéntesség helyi szintű népszerűsítése. Cél továbbá a civil szervezetek, egyházi intézmények és önkormányzatok, önkormányzati és állami intézmények szociális, egészségügy és oktatás területén biztosított szolgáltatási kapacitásának fejlesztése önkéntesek bevonásán keresztül. További cél az önkéntesség hasznosságának bemutatása és önkéntesek bevonása a társadalom és az egyén közös érdekeinek kielégítésére irányuló közcélú feladatok ellátásába konkrét önkéntes programok megvalósításán keresztül.

Az Önkéntes Pont feladata az önkéntesek és a fogadószervezetek kapcsolatainak kiépítése céljaiknak és igényeiknek megfelelően. Regisztráljuk a tevékenykedni vágyókat, nyilvántartást vezetünk arról, hogy képzettségük, illetve szándékuk, ismereteik szerint miben tudnak segítséget nyújtani a fogadószervezeteknek, vagy egyéneknek. Van, aki a házi segítségnyújtás területén, az informatikában, a rendezvényszervezésben, könyvek leltározásában, pályázatírásban, kézművességben, életmód tanácsadás területén jártas, vagy sorolhatnánk még több olyan hobby tevékenységet, melyeket szívből jövő segítségnyújtás keretében el lehet végezni. Természetesen a segítségre váró fogadószervezeteket is nyilvántartjuk, így célirányosan tudjuk az önkénteseket azokra a helyekre irányítani, ahol fontossá válik a tevékenységük. Folyamatosan nyomon követjük az önkéntesek és fogadószervezetek között létrejött kapcsolatot, mindkét partnerrel együttműködve.

Az önkéntesség előnye, hogy lelkiismereti okokból önzetlenül segíthetünk másoknak és közösséghez tartozhatunk. A tapasztalat és a gyakorlati idő megszerzését az önkéntesek bátran beírhatják az önéletrajzukba. A leendő munkáltatóknál így már nagyobb eséllyel indulnak.

Az önkéntesek, a fogadószervezetek és az önkéntesség érdekeinek általános érdekképviseletét is ellátjuk, melynek célja az önkéntes kultúra hazai helyzetének pozitív előmozdítása. A Közérdekű Önkéntes Törvény szem előtt tartásával működünk. Az Önkéntes Pont által minél több jó példa megvalósulásával a felnőtt lakosság szélesebb köre ismeri meg önkéntesként, vagy az önkéntes program által nyújtott szolgáltatás kedvezményezettjeként az önkéntesség hasznosságát. A helyi közösségekben az öntevékeny akciók jelentősen előre mozdíthatják a helyiek életminőségét, fejleszthetik a résztvevők kapcsolatrendszerét, társadalmi beágyazottságukat.

Központi helyünk a Mezőhegyesi Önkéntes Pont, de tevékenységünk több települést érint. Tótkomlóson, Battonyán, Kunágotán, Mezőkovácsházán és Medgyesegyházán önkéntes akciókkal, a helyi közösségek és aktív önkéntesek bevonásával is bemutatkoztunk. Sport- és egészségnapokon, felolvasás alkalmával, kézműves foglalkozások, könyvgyűjtés és könyvadományozás, iskola kerítésének és külső játékainak felújítása (festése) által önkénteseinkkel bizonyítottuk segítő szándékunkat.

Munkanapokon önkéntes koordinátoraink 8.00–16.30–ig várják az önkénteseket és a fogadó szervezeteket (intézmények, civil szervezetek, egyházak) regisztrálásra, tanácsadásra és tájékoztatásra, vagy akár egy baráti beszélgetésre.

Munkánkat szakképzett munkatársakkal végezzük. Kommunikációnk érdekében több forrást használunk: a személyes találkozás lehetősége mellett közösségi oldalakon, e-mailben, telefonon is elérhetőek vagyunk. Mind a hat település (Mezőhegyes, Tótkomlós, Battonya, Kunágota, Mezőkovácsháza, Medgyesegyháza) részére önálló FB-közösségi oldalt indítottunk az Önkéntes Pont tevékenységeinek koordinálására. Az alábbi feladatokra most aktuálisan külön is keresünk érdeklődőket:

  • Pályázatírás, programszervezés – projektkoordinálás
  • Informatikus tevékenység, webszerkesztés
  • Ügyfélszolgálati kapcsolattartás
  • Egyéb, az érdeklődési körnek és szaktudásotoknak megfelelő tevékenység

Az önkéntes tevékenység után könnyebben lehet közfoglalkoztatásba, vagy egyéb, az alapítvány által felajánlott munkakörökbe kerülni.

Alapítványunk az Önkéntes Pontokon keresztül is segítséget nyújthat működési és szakmai pályázatok benyújtásához azoknak a civil szervezeteknek, akiknek nem vagy csak alig jut idejük erre a feladatra.

Több civil szervezettel együttműködve működtetjük a civil könyvekkel és Kárpát-medencei magyarsággal kapcsolatos Magyarsiker Könyvtárat valamint az Esperanto-Teko eszperantó könyv- és folyóirat-gyűjteményt, mely bővítéséhez folyamatosan könyv- és folyóirat-adományokat várunk.

Sztanovcsák Alexandra – Önkéntes Szervező (T.: 06-20/264-4054)

Székely Csilla – Önkéntes Pont koordinátor (T.: 06-70/932 7490)

Baksa József – Projektvezető

Ferenczi Ildikó – Szakmai vezető

Nyiri Ilona Henrietta – Önkéntes koordinátor