A „Tettrekész" Fiatalok Alapítványa
TÁMOP-5.5.2-11/2-2012-0087 „”A hátrány leküzdésére" - az önkétesség elterjesztése a Mezőhegyesi Önkéntes Ponttal LHH-s térségben"

II. Rákóczi Ferenc-emléktáblát avattak a dél-csehországi Jindrichuv Hradecben

Emléktáblát kapott II. Rákóczi Ferenc a dél-csehországi Jindrichuv Hradec városában, ahol az erdélyi fejedelem 1688 és 1690 között a helyi jezsuita gimnáziumban diákoskodott.

Az emléktáblán, amelyet az egykori jezsuita kollégium, a jelenlegi Fényképészeti és Modern Képalkotások Múzeuma épületének bejárata melletti falra helyeztek, cseh, magyar és angol nyelven a következő felirat olvasható: “A jezsuita gimnázium diákjaként 1688-1690 között ebben az épületben élt II. Rákóczi Ferenc (1676.03.27.-1735.04.08) erdélyi fejedelem, Magyarország vezérlő fejedelme.”

Az épület megjelölésével, az emléktábla elhelyezésével az volt a cél, hogy a város lakosait és a turistákat emlékeztessék II. Rákóczi Ferencre, a helyi jezsuita gimnázium egyik leghíresebb diákjára – mondta az avatáson Stanislav Mrvka, Jindrichuv Hradec polgármestere.


Az emléktábla háromnyelvű felirata (Fotó: Kokes János/Felvidék.ma)

Az eseményen Karel Firbach helytörténész röviden ismertette a fejedelem életének legfontosabb állomásait, míg a helyi jezsuita kollégiumban eltöltött éveit részletesebben is felidézte. Az emléktáblát a polgármester és Kelemen Gertrud, a prágai magyar kulturális intézet igazgatója leplezte le.

Korábban a régió múzeumában évtizedekig külön állandó kiállítás mutatta be a fejedelem életét és munkásságát, illetve az ezzel összefüggő helyi érdekességeket. A tárlatot azonban a rendszerváltás után koncepcióváltásra hivatkozva megszüntették.

A polgármester az MTI tudósítójának elmondta: döntés született, hogy a Rákóczi-tárlatot a múzeumban visszaállítják, illetve a kor követelményeinek megfelelően átalakítják. Kelemen Gertrud leszögezte: a magyar fél kész minden szakmai segítséget megadni ehhez.

Ünnepség az egykori jezsuita kollégium refektóriumában (Fotó: Kokes János/Felvidék.ma)

Jindrichuv Hradec tavaly júniusban testvérvárosi szerződést kötött Sárospatakkal. A testvérvárosi kapcsolat létrehozása Sárospatak és Jindrichuv Hradec között mintegy két éve merült fel, amikor magyar kezdeményezésre elkezdődött egy II. Rákóczi Ferenc európai kulturális útvonal kialakítása az erdélyi fejedelem szülőfalujától, a szlovákiai Borsitól (Borsa) a törökországi Rodostóig (Tekirdag) – tájékoztatta akkor Aros János az MTI-t. Eddig mintegy 20 település kapcsolódott be az útvonalba.

Jindrichuv Hradec is csatlakozott a projekthez, és a II. Rákóczi Ferenc európai kulturális útvonal egyik fontos állomása.

MTI

Tovább

Foglalkoztatást Helyettesítő Támogatás (FHT)

Kevesen tudják, hogy az aktív korúak foglalkoztatást helyettesítő támogatására (FHT) való jogosultság megszerzéséhez az önkéntes munka is beszámítható. Ma már az FHT-ra jogosult személynek évente felül kell vizsgáltatni a támogatást, és amennyiben az előző évben nem tud 30 napnyi foglalkoztatást igazolni, úgy az ellátásra való jogosultsága megszűnik. Sajnos a munkalehetőségek csökkenése és a közmunkaprogramba való nehéz bekapcsolódás miatt sokan elveszíthetik a támogatásra való jogosultságukat. De van megoldás. Ha a támogatott munkaviszonyból nem tud 30 napot igazolni, de önkéntes munkával vállalja a még szükséges időmennyiség teljesítését, úgy az elkövetkező évben is jogosulttá válik a “bérpótló” támogatásra.

Fontos megjegyezni, hogy szervezetünk nem kirendeltsége egyik munkaügyi központnak sem, így szervezetünknél való megjelenés nem helyettesíti a munkaügyi központtal való együttműködési kötelezettséget, valamint szervezetünk munkaerő-piaci közvetítést nem végez, kizárólag önkéntes tevékenység szervezésére irányuló feladatokat lát el, illetve erre vonatkozóan rendelkezik jogosultsággal. Tehát az irodánkban munkakölcsönzés, munkaközvetítés nem zajlik, így kérjük ügyfeleinket, hogy ilyen igénnyel továbbra is az illetékes munkaügyi központot keressék fel!

Amennyiben az álláskereső a rendeletben előírt 30 napját igazolni nem tudja, elveszíti az FHT-ra való jogosultságát. Az Európai Dél-Alföldi Regionális Alapítvány által működtetett Pitvarosi Önkéntes Pont a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 36. § (3) bekezdése alapján, a szervezetnél vagy a szervezet közvetítésével végzett önkéntes munkára vonatkozóan igazolást állít ki, melyet a jogosultsághoz szükséges idő számításánál figyelembe kell venni. Tehát amennyiben az álláskereső 26 nap munkaviszonnyal rendelkezik, de már további 4 nap munkaviszony megszerzésére nincs lehetősége, ezt a 4 napot kiválthatja önkéntes munkavégzéssel. A 4 nap önkéntes tevékenység alapján a szervezetünk igazolást állít ki, amelyet a munkaügyi központ kirendeltségén leadva a jogosultsági idő megállapításra kerül és az FHT-ra való jogosultság megmarad. Az álláskereső saját elhatározása alapján akár mind a 30 napot is teljesítheti önkéntes munkával, erre vonatkozó előírás vagy szabály nincs.

Az önkéntes ponton az álláskereső képzettsége valamint szándéka szerinti önkéntes munkát szervezünk regisztrált fogadó szervezeteknél vagy szervezetünknél, így biztosítjuk számára a jogosultsági idő megszerzését. Az álláskereső teendője csupán annyi, hogy önkéntesként regisztrál a Pitvarosi Önkéntes Pontban, és regisztrációjakor jelzi, hogy FHT-ra való jogosultság megszerzéséhez igazolást kér.

Így irodavezetőnk az önkéntes feladat teljesítését követően az iroda nyitvatartási idejében kiállítja a szükséges igazolást. Az önkéntes munkavégzés azon túl, hogy hozzájárulhat az FHTra való jogosultsághoz, kapcsolatépítő jellegű is, hiszen megfelelő önkéntes tevékenység esetén a fogadó szervezet rendelkezhet úgy, hogy a továbbiakban munkaviszony keretében foglalkoztatja tovább az önkéntest, továbbá kapcsolatot teremt a munkaadók és a leendő munkavállalók között. Így haszna nem csak az igazolás kiállításában merül ki, hanem esélyt ad az álláskeresőnek arra, hogy bizonyítson munkaadók előtt, csoportos foglalkozásokon újabb ismereteket, kompetenciákat szerezzen, ezzel a munkaerő-piaci helyzete javuljon. Ne feledjük, szinte napi szinten végzünk önkéntes tevékenységet! Azonban ha az álláskereső ezt szervezett keretek között, dokumentáltan teszi, úgy a jogosultsághoz szükséges időre vonatkozó igazolás kiállítását is kérheti!

Tovább

Önkénteseket és gyakornokokat fogadunk!

Az Tettrekész Alapítvány gyakornokok és önkéntesek jelentkezését várja az alábbi feladatkörökben:

 • adminisztráció és ügyvitel
 • andragógia
 • honlapszerkesztés
 • informatika
 • jogász
 • könyvelés: pénzügy, számvitel
 • könyvtáros
 • külső kommunikáció
 • munkaerő-piaci koordinátor
 • nonprofit ügyintézés
 • pályázatírás
 • rendezvényszervezés
 • videofilm-szerkesztés (média-kommunikáció)

Egyéb elvárások:
Kiváló kommunikációs készség

Utazást kedvelők előnyben (sokat utazunk belföldön és külföldön)

Eszperantó nyelvtudás előny
Informatikai, számítógép-kezelési, holnapszerkesztési jártasság

Pontosság, precizitás, pozitív életfelfogás

Jelentkezési határidő: folyamatos

Jelentkezés módja:
onkentes.mezohegyes@gmail.com – Ferenczi Ildikó

Tovább

Érettségi feltétele: 50 óra önkéntes munka

Fontos információ az érettségizők számára: 2016. január 1-je után csak olyan tanuló bocsátható érettségi vizsgára, aki teljesítette a jogszabályban előírt 50 óra közösségi szolgálatot. Ennek megfelelően az idei évben középfokú tanulmányaikat megkezdőket MÁR ÉRINTI a jogszabályváltozás.

Ebben a cikkben összefoglaljuk, hogy mi szükséges a közösségi szolgálat teljesítéséhez, és milyen lehetőségei vannak a tanulóknak.

A kötelezően alkalmazandó jogszabály A köznevelésről szóló 2012. évi CXC. törvény, a Nemzeti alaptanterv kiadásáról, bevezetéséről és alkalmazásáról szóló 110/2012. (VI. 04.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Nat), valamint a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet.

A köznevelési törvény definíciója szerint a „közösségi szolgálat: szociális, környezetvédelmi, a tanuló helyi közösségének javát szolgáló, szervezett keretek között folytatott, anyagi érdektől független, egyéni vagy csoportos tevékenység és annak pedagógiai feldolgozása”. [4. § (13)]

Az EMMI rendelet alapján:

A közösségi szolgálat keretei között

 1. az egészségügyi,
 2. szociális és jótékonysági,
 3. az oktatási,
 4. a kulturális és közösségi,
 5. a környezet- és természetvédelemi,
 6. a katasztrófavédelmi,
 7. az óvodás korú, sajátos nevelési igényű gyermekekkel, tanulókkal, az idős emberekkel közös sport- és szabadidős területen folytatható tevékenység.

Ezek alapján a tanulónak – az iskola közreműködésével és A közérdekű önkéntes tevékenységről szóló 2005. évi LXXXVIII. törvény által előírt feltételekkel – tanulmányai első három évében (9-11. évfolyamon) lehetőség szerint három tanévre, arányosan elosztva az iskola szervezi meg vagy biztosít időkeretet a közösségi szolgálat teljesítésére.

A közösségi szolgálatban “óraként” definiált értéket 60 percben kell számolni, az 50 órába a közösségi szolgálat helyszínére utazás és hazautazás nem számít bele, de beleszámolható 5 óra felkészítés és 5 óra projektértékelő záró megbeszélés. A szolgálat megkezdését közösségi szolgálati jelentkezési lapon kell az intézménynek – nem nagykorú tanuló esetén a szülői nyilatkozattal együtt – jelezni, a közösségi szolgálat ezt követően kezdhető meg.

Az Önkéntes Pontban a tanulóknak lehetősége lesz a regisztrációra, valamint a regisztrált fogadó szervezeteknél a közösségi szolgálat teljesítésére is. Az iroda a területén működő – érettségit biztosító – oktatási intézménnyel együttműködési megállapodást kötött, ennek megfelelően – az intézmény kérésére – biztosíthatja a tanulók számára a közösségi szolgálat szervezését.

A közösségi szolgálat teljesítése alól mentesülnek a felnőttoktatásban érettségit szerzők valamint a sajátos nevelési igényű tanulók, ha a mentesítésre vonatkozóan határozattal rendelkeznek.

A jogszabályok érvénybe lépését követően az Oktatásért Felelős Államtitkárság és az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet közösen létrehozott egy segédletet a közösségi szolgálat megszervezésének segítésére, mely az alábbi linken tölthető le.

A közösségi szolgálatra való jelentkezéshez szükséges űrlap is elérhető honlapunkon. Ezt kinyomtatva, kitöltve kell az oktatási intézményben a kijelölt felelős pedagógusnak vagy az osztályfőnöknek leadni.

Tovább